6974647655 Επτάμυλοι, Σέρρες stavroskliampas@gmail.com